DTP urejanje prevedenega besedila v dokumentih

Strankam ponujamo hitre in celovite rešitve grafičnega oblikovanja in DTP izvedbe za postavitev spletnih strani ter izdelavo oglasnega materiala in tiskovin.
Poleg tega zagotavljamo prevode spletnih strani, brošur in raznih besedil s spleta s programi, kot so InDesign, Framemaker, Adobe Illustrator itd.
Ponujamo tudi storitve tekstopisja, npr. pisanje raznovrstnih besedil, reklamnih sporočil, sloganov, letakov, brošur, spremnih besed, uvodnikov ipd.