Lektoriranje

Lektoriranje ponujamo kot del storitev prevajanja ali kot samostojno storitev. Naročite lahko lekturo besedila v slovenščini ali v kateremkoli drugem jeziku. Z našo globalno mrežo partnerjev lahko priskrbimo lektorja tako rekoč v vsaki državi.

Besedila, ki se pripravljajo za tisk, zahtevajo posebno pozornost. Vsaka napaka je takoj vidna, uporaba ustreznega izraza pa je lahko pri tem ključnega pomena. Zato take vsebine večkrat lektoriramo in ustrezno strokovno pregledamo ter po potrebi prilagodimo po želji naročnika.

Lektorji

Translat sodeluje z vrsto usposobljenih in izkušenih lektorjev, ki so po izobrazbi slovenisti oziroma če gre za besedila v tujem jeziku, rojeni govorci (oziroma pogovorno »naravni govorci«) z ustrezno izobrazbo. Tako besedila v hrvaščini lektoriramo na Hrvaškem, besedila v angleščini v Veliki Britaniji, besedila v nemščini v Nemčiji itd.