Sodni prevodi

Naše storitve vključujejo tudi sodno overjene prevode. To so prevodi, ki jih opravijo posebej usposobljeni prevajalci – sodni tolmači, ki jih imenuje minister za pravosodje in ki so pooblaščeni za prevajanje uradnih listin in druge dokumentacije.

Če potrebujete sodno overjeni prevod (na primer prevod spričevala, rojstnega lista, certifikata ali izpisa iz sodnega registra o registraciji podjetja), nas lahko kadarkoli pokličete na eno izmed telefonskih številk ali nam pošljete elektronsko sporočilo na naslov: info@translat.si

Sodno overjene prevode je treba prevzeti ali dostaviti fizično. Pošiljanje prek elektronske pošte namreč ni mogoče, saj je tovrsten prevod skupaj z izvirnikom zvezan z vrvico, ki je zapečatena s pečatom sodnega tolmača, in je veljaven le v takšni obliki. Na območju Ljubljane in okolice vam ponujamo brezplačno dostavo sodno overjenih prevodov.