STE SE KDAJ VPRAŠALI, KAKO PODOBNI sta japonščina in korejščina? Ker sta oba za Evropejce precej eksotična jezika, se nam japonski in korejski jezik morda zdita precej podobna. Pa je res tako?

 

Dejstvo je, da sta si jezika sorodna, saj med njima obstajajo podobnosti s stališča fonologije in intonacije, slovnici pa sta skoraj enaki. Zaradi podobne strukture jezika se Korejci zlahka naučijo japonščine in obratno.

 

Oba jezika imata veliko izposojenk iz kitajščine, saj je bil v preteklosti vsak od njiju pod kitajskim kulturnim in jezikovnim vplivom. Nekatere sinitske besede, ki izvirajo iz časa pred 19. stoletjem, se še vedno uporabljajo v obeh jezikih, čeprav zvenijo zelo arhaično. Večino novejših sinitskih besed pa so Japonci vpeljali pred 100 do 150 leti, da bi razložili in prevedli sodobne pojme ter nove pojave z zahodnega sveta.

 

Jezikoslovci še vedno niso povsem enotni, v kakšnem smislu sta jezika povezana. Zdi se, da izvirata iz enega jezika, ki so ga ljudje govorili že zelo dolgo nazaj in ki se je nato postopoma razvijal v dve zelo drugačni smeri. To pomeni, da gre za različna jezika, ki imata nekaj podobnosti, nista pa vzajemno razumljiva, saj je večina njunih besed različnih. To pomeni, da Korejec Japonca sicer ne razume, se bo pa japonščine naučil precej lažje kot kdo drug.

 

Nekaj primerov podobnih besed v obeh jezikih:

SLOVENŠČINA

vrečka

pevec

preprosto

pozor

JAPONŠČINA

kaban

kashu

kantan

chūi

KOREJŠČINA

gabang

gasu

gandan

juui

 

Nekaj razlik med japonščino in korejščino:

  • Jezika uporabljata različne jezikovne sisteme. Medtem ko Japonci uporabljajo tri različne sisteme pisanja, imenovane Hiragana, Katakana in Kanji, Korejci uporabljajo en sam sistem, imenovan Hangul.
  • Samoglasnikov je v korejščini več kot v japonščini.
  • Več kot tri četrtine besed je naravnega izvora, kar pomeni, da sta bila to v zgodovini precej izolirana jezika.
  • V japonščini je intonacija za vsako besedo vnaprej določena, v korejščini pa je intonacija besede odvisna od intonacije celega stavka.

Nekaj podobnosti:

  • Intonacija in ritem obeh jezikov sta zelo podobna.
  • Vrstni red besed je zelo podoben, zato je med obema jezikoma mogoče opravljati dokaj dobesedno prevajanje.
  • Strukturi obeh jezikov sta podobni, zato se Korejci zlahka naučijo japonščine in obratno.