Najpogostejša vprašanja strank

1. Kako se obračunavajo storitve prevajanja in lektoriranja?
Storitve prevajanja in lektoriranja se obračunajo tako, da se za obračunsko enoto vzame ena avtorska stran, ki obsega 1500 znakov brez
presledkov. Na to enoto je določena cena za posamezno storitev prevajanja ali lektoriranja.

2. Kako smo lahko prepričani, da je prevod zares kakovosten?
Prevode v ciljne jezike za nas opravljajo visoko usposobljeni prevajalci, ki se v jeziku izražajo s sposobnostmi naravnih govorcev, ali prevajalci, ki so naravni govorci posameznih jezikov. Na ta način smo lahko vedno prepričani, da je prevod korekten in brez slogovnih pomanjkljivosti.

3. Kako zagotoviti kakovost prevoda tudi na strokovnem področju in ne zgolj na jezikovnem?
Za strokovno področje prevodov poskrbijo strokovnjaki iz posameznih področij in prevajalci, ki so posebej specializirani za prevajanje besedil iz določenih znanstvenih, tehničnih in družboslovnih področij.

4. Kolikšna je norma na posameznega prevajalca ali lektorja?
Načeloma je norma prevajalca od 4-5 avtorskih strani prevoda, norma lektorja pa od 15-20 avtorskih strani na dan. Seveda je veliko odvisno tudi od vrste in zahtevnosti besedila, tako da točno določene in ustaljene norme pravzaprav ni. Kadar je za daljše tekste na voljo zelo malo časa, zberemo tim prevajalcev, ki ga dopolnimo tudi s korektorji in lektorji. Ti besedilo ustrezno korigirajo in poenotijo.