Ponujamo šest vrst storitev

  • prevodi z vključeno lekturo rojenega govorca,
  • sodno overjeni prevodi,
  • lekture,
  • tolmačenje,
  • podnaslavljanje,
  • DTP zamenjava prevedenega besedila v dokumentih.